Kalendarz liturgiczny

Adwent

Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny, w którym Kościół prowadzi chrześcijan poprzez kolejne fazy Misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia, poprzez Śmierć i Zmartwychwstanie aż do Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego. Jest to czas przygotowania chrześcijan do uroczystości Narodzenia Pańskiego, która jest pamiątką historycznego przyjścia Chrystusa na ziemię przed dwoma tysiącami lat. Jest to również czas, w którym Kościół przypomina światu podstawową prawdę wiary chrześcijańskiej o powtórnym przyjściu Chrystusa w „chwale i majestacie” na końcu czasu.

Co roku, poczynając od pierwszej niedzieli Adwentu, Kościół poprzez cykl niedziel i świąt stara się nam uświadomić zbawcze działanie Boga w dziejach człowieka, ludzkości, świata. Właśnie dlatego „adwentus”, czyli „przyjście”. Bóg przychodzi do człowieka. To jest podstawowy wymiar naszej wiary. Żyjemy wiarą, gdy otwieramy się na „przyjście Boga”, gdy trwamy w „adwencie”. modlitwa „Anioł Pański” przypomina nam, jak była otwarta na przyjście Boga Najświętsza Maryja Panna: Ona wprowadza nas w Adwent. (Jan Paweł II)

RORATY: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – g.6.15


Boże Narodzenie

Nie bójcie się! Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie (Łk2,10-12). Słowa anioła zwiastującego pasterzom wypełnienie proroctw Starego Testamentu w osobie Dzieciątka Jezus złożonego w żłobie, stanowi istotną treść duchowych przeżyć świat i całego okresu Bożego Narodzenia. Uroczyście jest świętowane przez chrześcijan na całym świecie. Na stałe weszło do liturgii Kościoła w IV wieku.

„Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan” (Łk2, 10-11). Ta radość, którą zwiastował anioł pasterzom z Betlejem, poprzez dwadzieścia wieków wypełnia serca tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Wypełnia ona w szczególny sposób serca każdej rodziny chrześcijańskiej i przelewa się na najbliższych, sąsiadów i przyjaciół. Ta radość płynie z faktu, że „dziś narodził się nam Zbawiciel”. I chociaż działo się to już blisko dwa tysiące lat temu, to jednak dziś na nowo winna rozbrzmiewać ta wieść i wypełniać serca, domy i kościoły, miasta i kraje, cały świat [...] Patrzmy na nowo na żłóbek i złożone w nim Dzieci poprzez wiarę i dostrzeżmy w Nim Zbawiciela, który przyszedł, aby obdarzyć nas życiem wiecznym, aby wyzwolić nas z niewoli grzechu i uczynić wolnymi dziećmi Boga. (Bp Józef Wysocki, Rytuał rodzinny)


MSZA ŚW. PASTERSKA: g. 12 w nocy


MSZE ŚW. W DZIEŃ NARODZENIA PAŃSKIEGO: g.9, 10, 11.15, 12.30 I 18.30


MSZE ŚW. W ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA: g.7.30, 9, 10, 11.15, 12.30 i 18.30


Wielki Post

Czterdzieści dni przygotowania, od Środy Popielcowej od Wielkanocy, bu uczcić Paschę Chrystusa, czyli Jego Śmierć i Zmartwychwstanie.

Przeżywać Wielki Post – znaczy nawrócić się do Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Chrystus wskazuje nam w Ewangelii bogaty program nawrócenia. Odkupiciel, a po Nim Kościół, przedkłada nam w tym czasie środki, które służą do tego nawrócenia: modlitwę, jałmużnę i post. Trzeba przyjąć te środki i wprowadzić je w życie stosownie do potrzeb i możliwości człowieka i chrześcijanina naszych czasów. Wielki Post jest zatem dla wierzących sposobnością do wnikliwej rewizji życia. (Jan Paweł II)


DROGA KRZYŻOWA: piątki – g. 17 (dla dzieci) i 19

GORZKIE ŻALE: niedziele – g. 16 (po nabożeństwie Msza św.)


Środa Popielcowa

Środa przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu, stanowiąca początek tego okresu kościelnego; dzień ścisłego postu i wstrzemięźliwości. Tego dnia wierni dają sobie posypać głowy popiołem na znak wspólnego przygotowania się do Wielkanocy.

Boże,

Ty niechżesz śmierci grzeszników,

lecz ich nawrócenia,

wysłuchaj łaskawie nasze prośby

i racz w swojej dobroci

pobłogosławić ten popiół,

którym zamierzamy posypać nasze głowy,

spraw,

abyśmy uznając,

że jesteśmy prochem

i w proch się obrócimy,

przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty

otrzymali odpuszczenie grzechów,

i nowe życie na podobieństwo Twojego Zmartwychwstałego Syna.

MSZE ŚW. z obrzędem posypania popiołem: - g. 7, 8, 17 i 18.30


Triduum Paschalne

Trzy dni, w których obchodzi się pamiątkę śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Pana: Wielki Czwartek, Wielki Pątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.


Wielki Czwartek

Liturgia określa Wielki Czwartek jako „eucharystyczne dziś” – dzień, w którym „nasz Pan, Jezus Chrystus, powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary Ciała i Krwi”. Zanim został złożony w ofierze krzyża w Wielki Piątek, ustanowił sakrament, który tę ofiarę ma przedłużyć po wszystkie czasy. W każdej Mszy św. Kościół sprawuje pamiątkę tego historycznego wydarzenia. Od tamtego Wielkiego Czwartku sprzed ponad dwóch tysięcy lat aż do dzisiejszego wieczoru, Kościół żyje przez Eucharystię, pozwala tworzyć się Eucharystii, spełniając ją aż do powrotu Pana. (Jan Paweł II)


Wielki Piątek

Wielka Sobota

Wielkanoc

Wniebowstąpienie

Zesłanie Ducha Świętego

4 sierpnia: święto patronalne ku czci św. Jana Marii Vianney

Msza św.: g.8 i 18.30

Różaniec: g.18

13 czerwca: święto patronalne ku czci bł. Narcyza Putza

Msza św.: g.18.30

17 czerwca: wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego

Msza św.: g.18.30

wspomnienie bł. Rafała Kalinowskiego

Msza św.: g.18.30

wspomnienie sł. Bożego Edmunda Bojanowskiego

Msza św.: g.18.30

wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

Msza św.: g.18.30

wspomnienie bł. Urszuli Ledóchowskiej

Msza św.: g.18.30

wspomnienie bł. Michała Kozala Biskupa

Msza św.: g.18.30

wspomnienie sł. Bożego Jerzego Popiełuszki

Msza św.: g.18.30

wspomnienie sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Msza św.: g.18.30

14 sierpnia: wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego

Msza św.: g.18.30

3 maja: uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej:

Msze św.: g.7.30, 9, 10, 11.15, 12.30 i 18.30

niedziela druga wielkanocna: niedziela Miłosierdzia Bożego