Chrzest

Chrzest
Rodzice zgłaszają prośbę o udzielenie chrztu dla swego dziecka telefonicznie bądź osobiście w biurze parafialnym w godzinach urzędowania przynajmniej miesiąc przed uroczystością chrztu i umawiają się z proboszczem na spotkanie w ich domu w celu omówienia uroczystości.


Termin chrztu:
trzecia niedziela każdego miesiąca podczas Mszy św. o g.12.30.


Katecheza przedchrzcielna
dla rodziców i chrzestnych w środę przed trzecią niedzielą każdego miesiąca o g.19.30.


Wymagane dokumenty:
• wyciąg aktu urodzin dziecka z USC (oryginał do wglądu);
• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka bądź kontraktu cywilnego
w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do
zawarcia ślubu kościelnego;
• dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwisko, wiek, zawód i adres);
• zaświadczenie z parafii dla rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję
matki lub ojca chrzestnego.


Warunki uzyskania zaświadczenia, że może ktoś pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej:
• żyje wiarą, tzn. jest osobą wierzącą i praktykującą;
• ma ukończony 16 rok życia;
• przyjęty został sakrament bierzmowania;
• jeśli żyje w związku z inną osobą, to wyłącznie w związku sakramentalnym;
• zgłasza się osobiście po uzyskanie zaświadczenia