Niedziela 6 Wielkiego Postu

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia – trzech wielkich dni, które rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej, by szczyt swój osiągnąć we Wigilię Paschalną. Trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego stanowią trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego – Paschy Chrystusa, które wzajemnie się warunkują i uzupełniają. To Misterium Paschalne jest podstawowym fundamentem Kościoła, całej liturgii i życia chrześcijańskiego. [więcej…]


Triduum Paschalne

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Noc - trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego stanowią trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego – Paschy Chrystusa, które wzajemnie się warunkują i uzupełniają. To Misterium Paschalne jest podstawowym fundamentem Kościoła, całej liturgii i życia chrześcijańskiego, które ostatecznie jest przejściem (paschą) ze śmierci do życia.


Wielki Czwartek

Liturgia eucharystyczna Wielkiego Czwartku upamiętnia moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu — przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Ewangelia według św. Łukasza tak opisuje owo wydarzenie: „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!" Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana»" (Łk 22,19-20). Na ołtarzach całego świata ponawiany jest cud Eucharystii.

Msza Wieczerzy Pańskiej og.18.30.    [więcej…]


Wielki Piątek

Wielki Piątek poświęcony jest przeżyciom, związanym z męką i śmiercią Chrystusa. Katolików obowiązuje zachowywanie ścisłego postu.

Nabożeństwo wielkopiątkowe o g.18.30 i adoracja Grobu do g.22.

Droga Krzyżowa o g.15.

Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g.18.   [Więcej…]
Wielka Sobota W dniu tradycyjnego wyciszenia nie sprawuje się mszy świętych. Główny

ołtarz pozostaje obnażony. Przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa

złożonego do grobu. Wierni przychodzą do świątyń, w których kapłani

błogosławią pokarmy przeznaczone na świąteczny stół, czyli tzw.

święcone (święconkę) — kończy się przecież czas postu. Modlitewna

zaduma panuje do późnych godzin popołudniowych.

Obrzędy Wigilii paschalnej (z obrzędem światła, liturgią słowa, liturgią chrzcielną, Eucharystią i procesją rezurekcyjną) o g.21.

Święcenie potraw o g.12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 w kościele.  W Golęcinie przy krzyżu

o g.12, a przy blokach ul. Podolańskiej 44, 44A i 44B  g.12.40

Adoracja Grobu Pańskiego od g.8 do 20.30. Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g.20.30

[więcej…]


Wielka Noc

Tej nocy właśnie Kościół najpełniej przeżywa swoją tożsamość i misję jako wspólnota zrodzona z tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.   [więcej…]


Niedziela Zmartwychwstania

Odmawiając w każdą niedzielę Credo, ponawiamy nasze wyznanie wiary w zmartwychwstanie Chrystusa, w zdumiewające wydarzenie, stanowiące główną prawdę chrześcijaństwa. W Kościele pojmujemy wszystko w świetle tej wielkiej tajemnicy, która odmieniła bieg dziejów i która uobecnia się w każdej celebracji eucharystycznej.

Msze św. o g. 9, 10, 11.15, 12.30 i 18.30

Nowenna do Miłosierdzia Bożego o g.18.15   [więcej…]


Na świątecznym stole

Warto pamiętać, że dobór potraw w koszyku nigdy nie był przypadkowy. Od wieków każdy Boży dar symbolizował co innego, uznanego przez ludową jak i chrześcijańską tradycję.   [Więcej…]


Caritas Archidiecezji Poznańskiej

zwraca się z prośba o przekazania 1% podatku. Tym samym wspieramy dzieło jakim są bezpłatne jadłodajnie dla bezdomnych, pomoc żywnościowa, świetlice socjoterapeutyczne, przedszkola, kolonie dla dzieci i młodzieży, wczasorekolekcje dla osób chorych i starszych.

[więcej…]


Głos Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Za swój obowiązek uważamy przypomnienie, że przygotowywana przez rząd ustawa o tak zwanym leczeniu niepłodności – która niebawem trafi do Parlamentu – powinna wspomagać przede wszystkim rozwój klinik gwarantujących leczenie niepłodności, a nie koncentrować się na opcji sztucznie wspomaganej prokreacji. r.

[więcej…]


Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało oświadczenie, w którym sprzeciwiło się agresywnemu atakowi na rodzinę. Biskupi przypomnieli na wstępie, że konstytucja zapewnia małżeństwu jako związkowi mężczyzny i kobiety, rodzinie i rodzicielstwu opiekę Rzeczypospolitej. „Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia”.   [więcej…]


Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli

„A przecież po wielodniowej pracy człowiek ma prawo nie tylko do odpoczynku, ale także – jako chrześcijanin – do świętowania dnia Pańskiego zgodnie ze swoją wiarą”. Skierowany do władz, pracodawców i ludzi pracujących„ Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” podpisali dnia 20 stycznia w Warszawie przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.  [więcej…]


Świętowanie niedzieli

To, co dla rodziny najważniejsze nie kupi się w centrum handlowym, ani nie zapewni się obecnością w miejscach rozrywki. Rodzina wie, że czas świąteczny niesie wartości i wydarzenia, które pozwalają na pogłębienie wspólnoty rodzinnej i tożsamości społeczno-kulturowej.    [więcej…]


Paafia Rzymskokatolicka
pw. św. Jana Marii Vianneya
u. Podlaska 10
60-623 Poznań

Parafia erygowana:
25. VI. 1928
Poświęcenie kościoła:
20. VII.1930
Święto patronalne:
4.VIII
Wieczysta adoracja:
8. XII
Liczba mieszkańców: 4806

Proboszcz:
ks. Bogdan Reformat
Wikariusz:
ks. Łukasz Majchrzak
Księża Rezydenci:
ks. Kanonik
Marian Mikołajczak

Bociania, Dojazd numery parzyste do 30, Drzymały. Gołęcińska, Góralska. Grudzieniec, Kaszubska, Klin, Kujawska, Kurpiowska. Litewska, Łady. Małopolska, Mazowiecka. Nad Potokiem, Nad Wierzbakiem, Plac Orawski, Pałucka,
Podhalańska, Podlaska,
Podolańska, Podolska, Pomorska, PI. Spiski, Szydłowska numery nieparzyste 29-53, Śląska, Śpiewaków, Urbanowska , Warmińska, Wiece, Al. Wielkopolska numery
parz. 30-40 i nieparz. 21-67. Wojska Polskiego, Wołyńska, Żmudzka

Terytorium parafii:

Dzielnica: Jażyce,

Ulice:

Ośrodek Kulturalny SOŁEK
[patron duchowy
– OPUS DEI]

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Klin 9
60-602 POZNAŃ

Dom Młodzieży
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
im. św. Jana Bosko
ul. Wojska Polskiego 53
60-625 POZNAŃ

AA Grupa Sołacz
ul. Podlaska 10
60-623 POZNAŃ

AE Grupa Sołacz
ul. Podlaska 10
60-623 POZNAŃ

Adoracja Najświętszego
Sakramentu
Służba liturgiczna
Papież Franciszek
wp2156e1df_06.png
Sołackie duszpasterstwo
młodych
Św. Jan Paweł  II
Sanktuarium Mary6jne
w Sobocie
św. Jan
Maria
Vianneyy wpfb5e189c_06.png
oglądało nas internautów zaproszenie.pdf