Niedziela 1 Wielkiego Postu

Trzeba, byśmy pamiętali, ku czemu zaczynamy biec. Ku Zmartwychwstaniu. Bez tego Wydarzenia cały Wielki Post nie ma najmniejszego sensu. I tylko w perspektywie tej mety, jest szansa dobrze go przeżyć   [więcej…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Małżeństwo i rodzina w świetle Synodu Biskupów”

- to temat wykładu ks. dr. hab. Mieczysława Polaka,  który wygłosi w poniedziałek, dnia 23 lutego o g.19.15 w sali domu parafialnego na Sołaczu.

 

Święto Katedry świętego Piotra (23 lutego)

przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Cały Kościół modli się wtedy, aby „pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona”. Z okazji tego święta, w poniedziałek 23 lutego 2015 roku o godz. 18 odbędą się w Katedrze Poznańskiej uroczyste Nieszpory pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego. Do udziału w Nieszporach serdecznie zapraszamy szczególnie wszystkich Profesorów i innych Pracowników Akademickich miasta Poznania.  Po Nieszporach zapraszamy na krótkie spotkanie w gmachu „A” Wydziału Teologicznego UAM przy ul. Wieżowej.

 

Wielki Post 2015

Lud Boży potrzebuje odnowy, aby nie zobojętniał i nie zamknął się w sobie w obliczu globalizacji obojętności - pisze papież w orędziu na tegoroczny Wielki Post.

[więcej…]

 

Droga Krzyżowa

w piątki Wielkiego Postu o g.17 z uczestnictwem dzieci,  dla ogółu parafian i młodzieży o g.19. [więcej…]

 

Gorzkie Żale

w niedziele Wielkiego Postu o g.16, a po nabożeństwie Msza św. dodatkowo dla tych, którym ze względów zdrowotnych trudno byłoby przychodzić powtórnie do kościoła.    [więcej…]

 

Rekolekcje wielkopostne

• dla Parafian rozpoczną się w czwartą niedzielę (15 marca) Wielkiego    Postu. Prowadzić   będzie o. Joachim Kusz ze zgromadzenia    Misjonarzy Oblatów Niepokalanej;

• dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego oraz    zainteresowanych odbędą się w dniach   23 – 25 marca o g.20.    Prowadzić będzie ks. dr Mirosław Tykfer – redaktor   naczelny    Przewodnika Katolickiego.

• rekolekcje w wybranych kościołach miasta Poznania   [więcej…]

 

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało oświadczenie, w którym sprzeciwiło się agresywnemu atakowi na rodzinę. Biskupi przypomnieli na wstępie, że konstytucja zapewnia małżeństwu jako związkowi mężczyzny i kobiety, rodzinie i rodzicielstwu opiekę Rzeczypospolitej. „Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia”.   [więcej…]

 

Protestuj.pl

Wielce Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się do Pana jako organu władzy państwowej czuwającego nad przestrzeganiem Konstytucji RP i stojącego na straży suwerenności państwa (art. 126 ust. 2 Konstytucji) z prośbą o skorzystanie z przysługującej Panu Prezydentowi  prerogatywy z art. 133 ust. 2 Konstytucji, czyli o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Skłania mnie do tego wiele podnoszonych w debacie publicznej i wciąż nierozstrzygniętych wątpliwości co do konstytucyjności tej umowy międzynarodowej.  [więcej…]

 

List Arcybiskupa Poznańskiego na Wielki Post 2015

„Po wymownym geście, jakim było w minioną środę posypanie naszych głów poświęconym popiołem, w dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Chrystusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15). Te słowa są jednocześnie hasłem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce w kolejnym roku przygotowania do świętowania jubileuszu 1050. rocznicy chrztu naszego narodu.”   [więcej…]

 

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2015

Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga jest realną pokusą także dla nas, chrześcijan. Dlatego potrzebujemy słuchać w każdym Wielkim Poście nawoływania proroków, którzy podnoszą głos i nas przebudzają.   [więcej…]

 

Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli

„A przecież po wielodniowej pracy człowiek ma prawo nie tylko do odpoczynku, ale także – jako chrześcijanin – do świętowania dnia Pańskiego zgodnie ze swoją wiarą”. Skierowany do władz, pracodawców i ludzi pracujących „Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” podpisali dnia 20 stycznia w Warszawie przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. [Więcej…]

 

Świętowanie niedzieli

To, co dla rodziny najważniejsze nie kupi się w centrum handlowym, ani nie zapewni się obecnością w miejscach rozrywki. Rodzina wie, że czas świąteczny niesie wartości i wydarzenia, które pozwalają na pogłębienie wspólnoty rodzinnej i tożsamości społeczno-kulturowej.    [Więcej…]


Rzymskokatolicka Parafia 
p.w. św. Jana Vianney
ul. Podlaska 10
60 - 23  Poznań

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkt  Bernard  Voyak          Powrót na stronę główną

św. Jan Vianney    [kliknij…]
odwiedzło nas internautów
Terytorium Parafii
Dzielnica: Jeżyce,
Ulice:
Ośrodek Kulturalny SOŁEK
[patron duchowy
– OPUS DEI]

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Klin 9
60-602 POZNAŃ

Dom Młodzieży
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
im. św. Jana Bosko
ul. Wojska Polskiego 53
60-625 POZNAŃ

AA Grupa Sołacz
ul. Podlaska 10
60-623 POZNAŃ

AE Grupa Sołacz
ul. Podlaska 10
60-623 POZNAŃ
Proboszcz:
ks. Bogdan Reformat

Wikariusz:
ks. Łukasz Majchrzak

Księża Rezydenci:
ks. Kanonik
Marian Mikołajczak
Parafia erygowana:
25. VI. 1928
Poświęcenie kościoła:
20. VII.1930
Święto patronalne:   
4.VIII
Wieczysta adoracja:
8. XII
Liczba mieszkańców: 4806
Bociania, Dojazd numery parzyste do 30, Drzymały. Gołęcińska, Góralska. Grudzieniec, Kaszubska, Klin, Kujawska, Kurpiowska. Litewska, Łady. Małopolska, Mazowiecka. Nad Potokiem, Nad Wierzbakiem, Plac Orawski, Pałucka,
Podhalańska, Podlaska,
Podolańska, Podolska, Pomorska, PI. Spiski, Szydłowska numery nieparzyste 29-53, Śląska, Śpiewaków, Urbanowska , Warmińska, Wiece, Al. Wielkopolska numery
parz. 30-40 i nieparz. 21-67. Wojska Polskiego, Wołyńska, Żmudzka

Spowiedż

Służba liturgiczna

Papież   Franciszek

Ciekawostki

 

Posłuchaj ewangeli

niedzielnej

Sołackie

Duszpasterstwo

Młodych

Sanktuarium

Maryjne

w Sobocie

wp2156e1df_06.png

święty

Jan Paweł II

W górę

Adoracja

Najświętszego

Sakramentu

wpfb5e189c_06.png
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Jana Marii Vianneya